Preskoči na sadržaj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Strukturni fondovi OPKK

Projekt

Projektna dokumentacija


U pripremi projektno – tehničke dokumentacije Projekta sudjeluje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Fond) sa sredstvima kapitalne pomoći u iznosu od 100% procjenjenih i opravdanih troškova izrade projektno – tehničke dokumentacije, u suradnji sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike RH, Dubrovačkom – neretvanskom županijom i Agencijom za gospodarenje otpadom d.o.o.

Temeljem izrađene projektno – tehničke dokumentacije ishođeni su sljedeći upravni akti

Centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

Cestovni pristup do CGO „Lučino razdolje“

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

 • Studija o količini i vrsti otpada. IPZ Iniprojekt MCF d.o.o. i IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. (2009.)
 • Studija o odabiru mjesta za stanice za mikropretovare s analizom prijevoza. IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. i IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. (prosinac 2009.)
 • Studija o geološkim i hidrogeološkim istraživanjima za Lučino razdolje. Geoeco. Ing d.o.o. (2010.)
 • Odabir studija najboljih tehnologija za centar za gospodarenje otpadom u Lučinom razdolju. IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. (2010.)
 • Konceptualni dizajn centra za gospodarenje otpadom u Lučinom razdolju. IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. (2010.)
 • Zahtjev za određivanjem uvjeta integrirane zaštite okoliša za CGO. IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. (2010.)
 • Tehničko i tehnološko rješenje za izgradnju CGO-a. IPZ Uniprojekt TERRA d.o.o. (2010.)
 • Studija procjene utjecaja na okoliš. IPZ Uniprojekt MCF d.o.o. (2010.)
 • Studija prethodnih PUO-ova za ekološku mrežu dio PUO-a vezanog za prirodu i biološko-ekološki aspekt. IRES- Institut za istraživanja i razvoj održivih eko sustava (2010.)
 • Razrada ponudbenog paketa sa svjedočanstvom čestica po katastru u zemljišnoknjižnom uredu. Geodet d.o.o. (2013.)
 • Određivanje vrijednosti nekretnina na mjestu CGO.a. Ovlašteni procjenitelj (2013.)
 • Studija izvedivosti za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji (svibanj 2016.): Brodarski institut, Zagreb , Enviroplan S.A., Atena, Grčka i Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb
 • Studija izvedivosti za razvoj integriranog i održivog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, Brodarski institut, Zagreb , Enviroplan S.A., Atena, Grčka i Procurator Vastitatis d.o.o., Zagreb (veljača 2019.)
 • Elaborat zaštite okoliša (EZO) pripremljen u srpnju 2017. godine (IPZ Uniprojekt MCF d.o.o.)
 • Idejni projekt Županijskog Centra za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“, Hidroplan d.o.o., Zagreb (prosinac 2016.)
 • Idejni projekt Županijskog Centra za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“, Hidroplan d.o.o., Zagreb ( prosinac 2018.)
 • Idejni projekt Prilazna cesta do ŽCGO „Lučino razdolje“. Hidroplan d.o.o.,( svibanj 2017.)
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Dubrovnik (srpanj 2016. godine) – Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Dubrovnik (srpanj 2016. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Idejni projekt Rekonstrukcija puta od spoja na cestu Osojnik- Stara Mokošica do pretovarne stanice Dubrovnik, Hidroplan d.o.o., (svibanj 2017. )
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Metković (kolovoz 2018. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Janjina (srpanj 2016. godine) – Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Janjina (studeni 2016. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Elaborat zaštite od požara Pretovarna stanica Janjina dio k.č. 2325/1, k.o. Sreser, (srpanj 2016.)- Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Geodetski projekt Pretovarne stanice Janjina na k.č. 2325/19 K.O. Sreser (ožujak 2017. godine) – Geo Arion d.o.o., Dubrovnik
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Vela Luka (listopad 2016. godine) – Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Idejni projekt Rekonstrukcija puta na k.č. 31269/2 od spoja na cestu Sitnica-Karbuni do spoja na prilaz lokaciji pretovarne stanice Vela Luka, Hidroplan d.o.o., (travanj 2017. )
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Vela Luka (prosinac 2016. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Geodetski projekt Pretovarne stanice Vela Luka na k.č. 11567/2, 11567/3, 11567/4, 11567/5 i 31269/2 K.O. Blato (rujan 2017. godine) – Gedet Korčula d.o.o., Korčula
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Lastovo (kolovoz 2016. godine) – Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Lastovo (kolovoz 2016. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Geodetski projekt Pretovarne stanice Lastovo na k.č. 6930/2 K.O. Lastovo (lipanj 2017. godine) – Geodet Korčula d.o.o., Korčula
 • Idejni projekt Pretovarne stanice Mljet (srpanj 2016. godine) – Hidroplan d.o.o., Zagreb
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat: Pretovarna stanica Mljet (srpanj 2016. godine) – Vita Projekt d.o.o., Zagreb
 • Geodetski projekt Pretovarne stanice Mljet na k.č. 2065/8 K.O. Babino polje (prosinac 2017. godine) – Geo Arion d.o.o., Dubrovnik