Preskoči na sadržaj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Strukturni fondovi OPKK

O nama

Skupština Društva


29. 12. 2023.

2. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

 • Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 • Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 • Verifikacija zapisnika sa prve (1.) sjednice Skupštine Društva u 2023.
 • Usmeno izlaganje direktora Društva o Planu rada za 2024., Financijskom planu za 2024. i Planu javne nabave za 2024., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti, te izlaganje o Odlukama 12. sjednice Nadzornog odbora Društva.
 • Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada za 2024.
 • Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana za 2024.
 • Donošenje Odluke o usvajanju  Plana javne nabave za 2024.
 • Razno.


28. 6. 2023.
1. sjednica Skupštine Društva u 2023. godini

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa druge (2.) sjednice Skupštine Društva u 2022.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva o Izvješće o radu za 2022., i to za prvu polovicu 2022., i drugu polovicu 2022., o Godišnjem financijskom izvješću za 2022., te izlaganje o Odlukama 10. sjednice Nadzornog odbora Društva.
 5. Donošenje Odluke o usvajanju cjelokupnog Izvješće o radu od 1.1.2022. – 31.12.2022.
 6. Donošenje Odluke o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja za 2022.
 7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti društva za 2022.
 8. Donošenje Odluke o Usvajanju Izvješća Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2022., KLASA: 041-01/20-01/01, URBROJ: 2117-25-23-44, od 23.5.2023.
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2022., članu Uprave Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. - direktoru Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 10. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za razdoblje od 1.1.2022. do 22.11.2022., članovima Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 11. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za razdoblje od 23.11.2022. do 31.12.2022., članovima Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 12. Razno.


28. 2. 2022.
Zapisnik s 1. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa druge (2.) sjednice Skupštine Društva u 2021.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva o Planu rada za 2022., Financijskom planu za 2022. i Planu javne nabave za 2022., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti, te izlaganje o Odlukama 7. sjednice Nadzornog odbora Društva.
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada za 2022.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2022.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan javne nabave za 2022.
 8. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2021. godinu članu Uprave Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. - direktoru Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 9. Donošenje Odluke o davanju razrješnice za 2021. godinu članovima Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 10. Razno.


27. 6. 2022.
Zapisnik s 2. sjednice Skupštine Društva u 2022. godini

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa prve (1.) sjednice Skupštine Društva u 2022.
 4. Donošenje Odluke o usvajanju GFI Društva za 2021. godinu
 5. Donošenja Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2021. godinu
 6. Donošenje Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 7. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 8. Davanje na uvid Zapisnika i Odluke o imenovanju predstavnika radnika Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za člana Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 9. Razno.


8. 9. 2022.
3. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa druge (2.) sjednice Skupštine Društva u 2022.
 4. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., te izlaganje direktora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. o istome
 5. Prijedlog Odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna financijskog plana Agencije za gospodarenju otpada d.o.o.
 6. Prijedlog Odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 7. Prijedlog Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.
 8. Davanje na uvid Zapisnika o imenovanju predstavnika radnika Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. za člana Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., te davanje suglasnosti na istu.
 9. Razno.


29. 12. 2022.
4. sjednica Skupštine Društva u 2022. godini

 1. Otvaranje Skupštine i utvrđivanje nazočnosti članova Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda sjednice Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa druge (3.) sjednice Skupštine Društva u 2022.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva o Planu rada za 2023., Financijskom planu za 2023. i Planu javne nabave za 2023., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti, te izlaganje o Odlukama 9. sjednice Nadzornog odbora Društva.
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada za 2023.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan javne nabave za 2023.
 8. Razno.