Preskoči na sadržaj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.

Strukturni fondovi OPKK

O nama

Nadzorni odbor


27. 12. 2023. – 12. sjednica

 • Otvaranje dvanaeste (12.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2023. i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 • Usvajanje dnevnog reda dvanaeste (12.) sjednice Nadzornog odbora Društva
 • Verifikacija zapisnika sa jedanaeste (11.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2023.
 • Usmeno izlaganje direktora Društva kao jedinog člana Uprave Društva o poslovanju Društva, a što uključuje izlaganje o poslovanju Društva tijekom 2023. godine, Financijski plan za 2024. godine i plan javne nabave za 2024. godinu
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada za 2024. godinu
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na usvajanje Financijskog plana za 2024. godinu
 • Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan nabave roba, usluga i radova za 2024. godinu
 • Razno


21. 9. 2023. – 11. sjednica

 1. Otvaranje jedanaeste (11.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2023. i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda jedanaeste (11.) sjednice Nadzornog odbora Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa desete (10.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2023.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva kao jedinog člana Uprave Društva o poslovanju Društva u prvih šest mjeseci 2023., te za mjesec srpanj i kolovoz 2023., a što uključuje izlaganje poslovanja navedenog u Izvješću o radu za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023., te za mjesec srpanj i kolovoz 2023.
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu za razdoblje od 1.1.2023. do 30.6.2023.
 6. Razno


23. 5. 2023 – 10. sjednica

 1. Otvaranje desete (10.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2023. i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda desete (10.) sjednice Nadzornog odbora Društva
 3. Verifikacija Zapisnika sa devete (9.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2022.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva o poslovanju Društva tijekom druge polovice 2022., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti u odnosu na poslovanje Društva
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izvješće o radu od 1.7.2022. do 31.12.2022., 1 primjerak u papirnatom obliku
 6. GFI 2022. s pripadajućim prilozima, na uvid i raspravu
 7. Prijedlog Odluke o odavanju suglasnosti na GFI 2022. s pripadajućim prilozima
 8. Izvješće o radu od 1.1.2022. do 30.6.2022., Zapisnik 7. sjednice Nadzornog odbora Društva, Zapisnik 8. sjednice Nadzornog odbora Društva, Zapisnik 9. sjednice Nadzornog odbora Društva, na uvid
 9. Izvješće Nadzornog odbora Društva za Skupštinu Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2022. s preporukama Nadzornog odbora Društva
 10. Razno


27. 12. 2022. – 9. sjednica

 1. Otvaranje devetu (9.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2022. i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda devete (9.) sjednice Nadzornog odbora Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva u 2022.
 4. Potpisivanje Izjave o sukobu interesa, svaki član Nadzornog odbora Društva
 5. Usmeno izlaganje direktora Društva kao jedinog člana Uprave Društva o poslovanju Društva a što uključuje izlaganje o poslovanju Društva tijekom 2022., te izlaganje o Planu rada za 2023., Financijskom planu za 2023. i Planu javne nabave za 2023., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada za 2023.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2023.
 8. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan javne nabave za 2023.
 9. Razno


23. 11. 2022. – 8. sjednica

 1. Otvaranje konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 2. Utvrđivanje i usvajanje dnevnog reda konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora Društva
 3. Konstituiranje Nadzornog odbora Društva sukladno Odluci Skupštine Društva o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., KLASA: 021-06/20-01/01, URBROJ: 2117-25-22-39, Dubrovnik, 8.9.2022., sukladno Zapisniku o izboru predstavnika radnika Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. u Nadzorni odbor Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., KLASA: 041-01/22-03/1, URBROJ: 2217-25-22-1, Slano, 1.9.2022., te potpisivanje Izjave o prihvaćanju članstva Nadzornom odboru Društva, od strane svakog člana Nadzornog odbora Društva
 4. Donošenje Odluke o izboru predsjednika/ice Nadzornog odbora Društva
 5. Donošenje Odluke o izboru zamjenika predsjednika/ice Nadzornog odbora Društva
 6. Razno.

 

27. 1. 2022 – 7. sjednica

 1. Otvaranje sedme (7.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2022. i utvrđivanje nazočnosti članova Nadzornog odbora Društva
 2. Usvajanje dnevnog reda sedme (7.) sjednice Nadzornog odbora Društva
 3. Verifikacija zapisnika sa šeste (6.) sjednice Nadzornog odbora Društva u 2021.
 4. Usmeno izlaganje direktora Društva kao jedinog člana Uprave Društva o poslovanju Društva a što uključuje izlaganje o poslovanju Društva tijekom 2021., te izlaganje o Planu rada za 2022., Financijskom planu za 2022. i Planu javne nabave za 2022., te plan poduzimanja sljedećih aktivnosti
 5. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan rada za 2022.
 6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan za 2022.
 7. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Plan javne nabave za 2022.
 8. Razno