Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Uprava za prostorno  uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor građevinskih i uporabnih dozvola, izdalo je dana 09.01.2024. godine investitoru, Agenciji za gospodarenje otpadom d.o.o., građevinsku dozvolu za građenje građevine infrastrukturne namjene gospodarenja otpadom (odlagalište), 1. skupine - Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije „Lučino razdolje“, Faza 2, Zona VII - transformatorska stanica i Faza 2, Zona VII - transformatorska stanica i susretno postrojenje sa svom pratećom infrastrukturom.