Pretovarne stanice

Pretovarne stanice (PS) su građevine za pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema CGO „Lučino razdolje“ na obradu i odlaganje (te eventualno za privremeno skladištenje) zajedno s vozilima velikog kapaciteta za prijevoz otpada na veću udaljenost.

PS su u stvari, dislocirani ulaz CGO „Lučino razdolje“ kroz kojega CGO „Lučino razdolje“  zaprima otpad sakupljen na udaljenijim lokacijama širom obuhvata.

Glavni razloga za izgradnju pretovarnih stanica:

  • ako je odlagalište otpada daleko (>30 km) od mjesta sakupljanja, ekonomičnije je prevoziti otpad do većih vozila za odvoz, nego voziti otpad direktno vozilima koja sama sakupljaju otpad na terenu. Ova situacija je sve uobičajenija, jer su odlagališta sve udaljenija od naseljenih mjesta.
Na području Dubrovačko - neretvanske županije predviđena je izgradnja 6 (šest) PS i to na području Janjine, Lastova, Mljeta, Dubrovnika, Korčule i Neretve.