Prethodno savjetovanje za pripremu otvorenog postupka javne nabave “Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje”

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da do 20.4.2022., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom
Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje” dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije u predmetnom postupku javne nabave.
Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti na način da kopirate sljedeći link u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6183256

Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
DoN

Share