Ponovno prethodno savjetovanje uz promijenu postojećeg Nacrta dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave „Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje“

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da od 18.9.2020. do 28.9.2020., do kada je otvoreno Ponovno prethodno savjetovanje, sa izmijenjenom Dokumentacijom o nabavi, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje”, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije, u predmetnom postupku javne nabave.

Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti na poveznici:

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4232877

Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:

Lucino razdolje – projektiranje i radovi.rar

Knjiga 5_Podloge_Projektiranje i izvođenje radova CGO LR.rar

Share