Ponovno prethodno savjetovanje uz promijenu postojećeg Nacrta dokumentacije o nabavi za otvoreni postupak javne nabave „Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje“

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da od 1.12.2020. do 7.12.2020., do kada je otvoreno Ponovno prethodno savjetovanje, sa izmijenjenom Dokumentacijom o nabavi, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje”, dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije, u predmetnom postupku javne nabave.
Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4520999
Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
DoN (P.P.S. – eSavjetovanje)

Knjiga 5_Podloge_Projektiranje i izvođenje radova CGO LR.rar

Share