Objavljen natječaj Izravne dodjele (bespovratnih sredstva) za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje

19.12.2019. na stranici Europski srukturni i investicijski fondovi, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljen je natječaj Izravna dodjela (bespovratna sredstva), iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u vrijednost od 286.809.158,75 kn. Svrha postupka dodjele bespovratnih sredstava za provedbu projekta Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) Lučino razdolje je doprinijeti ostvarenju ciljeva iz sljedećih dokumenata:

  • Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., odnosno ciljeva vezanih za Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta,
  • Strategije gospodarenja otpadom Republike Hrvatske radi ostvarenja strateškog cilja razvitka infrastrukture za cjeloviti sustav gospodarenja otpadom IVO (izbjegavanje, vrednovanje, odlaganje), odnosno stvaranje uvjeta za učinkovito funkcioniranje sustava,
  • Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. radi ostvarenja Cilja 1.4. Odložiti manje od 25% komunalnog otpada putem izgradnje centara za gospodarenje otpadom (Mjera 1.4.5. Izgradnja centara za gospodarenje otpadom).

Projektom se planira doprinijeti uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji razvojem infrastrukture za gospodarenje otpadom na regionalnoj razini (izgradnja CGO Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica).

Natječaj je otvoren do 15.1.2020.

Uvid u objavljeni natječaj svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici eFondova:

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/centar-za-gospodarenje-otpadom-dubrovacko-neretvanske-zupanije-lucino-razdolje/

Share