Obavijest o žalbenom postupku: Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je dana 23. listopada 2019. otvoreni postupak javne nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU, obustavljen, te da je isti u žalbenom postupku, te da žalba izjavljena protiv dokumentacije o nabavi odnosno izmjene dokumentacije o nabavi sprječava nastavak postupka javne nabave za sve grupe predmeta nabave. Žalba je objavljena na stranicama Državne komisije 16. listopada 2019.

Evidencijski broj nabave: 01/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 0F-0039285

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3246570

 

 

Share