Obavijest o žalbenom postupku: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0026406 od dana 19.7.2021. godine

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije o nabavi.
Naručitelj: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. je u EOJN objavio Informaciju o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju za postupak “PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE RADOVA IZGRADNJE CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM LUČINO RAZDOLJE”. Postupak nabave se zaustavlja.

Informaciju o izjavljenoj žalbi na dokumentaciju ili izmjenu dokumentacije možete preuzeti ako kopirate ovu adresu u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5291817

Share