Obavijest o žalbenom postupku: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi koja sprječava nastavak postupka javne nabave. Žalba je zaprimljena na rješavanje u Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave 9.4.2021.

Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA
Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0044648 od dana 18. prosinca 2020. godine

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4581033

Share