Obavijest o nadmetanju – Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga za predmet nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU.

Evidencijski broj nabave: 01/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 0F-0039285

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3246570

Otvaranje ponuda: 25. listopada 2019. godine u 11:00 sati, u sjedištu Naručitelja

Share