Obavijest o nadmetanju – Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga za predmet nabave: Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje. Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije. potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU.

Evidencijski broj nabave: 01/2021-U

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0014053

Dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik (dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina):
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2021/S+0F2-0014053

Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
Cjelokupna dokumentacija

Knjiga 5_Podloge

Otvaranje ponuda: 18.05.2021. godine u 9.00 sati, u sjedištu Naručitelja na adresi Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Share