Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.

Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S F14-0012938

Dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik (dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina):
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4947329
Ako vam link za web stranicu Narodnih novina ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://wetransfer.com/downloads/081568e5614202cc5b59cf65e3946e0120210406094447/409e04
Ostatak predmetne dokumentacije, odnosno Knjigu 5, možete preuzeti ovdje:

Knjiga 5_Podloge_Projektiranje i izvođenje radova CGO LR.rar

Otvaranje ponuda: 12. ožujka 2021. godine u 9:00 sati, u sjedištu Naručitelja na adresi Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Share