Obavijest o ispravku poziva: Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je dana 29. listopada 2019. za otvoreni postupak javne nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU, objavljen ispravak poziva za nadmetanje i dokumentacije za nadmetanje u kojoj se određuje novi rok za dostavu ponuda.

Evidencijski broj nabave: 01/2019

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2019/S 0F-0039285

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina:

https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3246570

Otvaranje ponuda: 12. studenog 2019. godine u 11:00 sati, u sjedištu Naručitelja

Share