Ispravak Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila Ispravak Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.

Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S F14-0038683, s datumom slanja 25.10.2021., datumom objave 29.10.2021.
Broj objave u Službenom listu EU: 490694-2021 s datumom objave 29.10.2021.

Dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik (dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina):
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5291817

Otvaranje ponuda: 5. studenoga 2021. godine u 11:00 sati, u sjedištu Naručitelja na adresi Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Share