Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da do 20.4.2022., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti "Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom
Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje" dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije u predmetnom postupku javne nabave.
Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima, nacrt dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti na način da kopirate sljedeći link u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6183256

Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
DoN