Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. s datumom slanja na objavu 3.5.2022., objavila je 6.5.2022. nadmetanje za otvoreni postupku javne nabave velike vrijednosti "Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje" s ciljem sklapanja istoimenoga Ugovora.

Evidencijski broj nabave:01/2022-U.

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0018451

Uvid u dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina, na način da kopirate sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=6255116
Također, svi zainteresirani gospodarski subjekti cjelokupnu dokumentaciju mogu preuzeti ovdje:
Cjelokupna dokumentacija

Otvaranje ponuda: 8.6.2022. godine u 9.00 sati, u sjedištu Naručitelja, na adresi HR -20000 Dubrovnik, Pred Dvorom 1