Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem pružanja usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje. 

Evidencijski broj nabave: 2/2023-U

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2023/S 0F2-0054049, s datumom slanja 22.12.2023., datumom objave 27.12.2023.

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0054049