Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem  nabave opreme za Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje.

Evidencijski broj nabave: 1/2023-R

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2023/S 0F2-0038859, s datumom slanja 14.09.2023., datumom objave 18.09.2023.

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0038859