Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s ciljem izvođenja radova na izgradnji pretovarnih stanica Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje – PS Janjina, PS Lastovo.

Evidencijski broj nabave: 1/2023-RA

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2023/S 0F2-0034730, s datumom slanja 15.08.2023., datumom objave 16.08.2023.

Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na:
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0034730