Dana 28. svibnja 2024. godine donesena je Odluka o odabiru ponuditelja za pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje.

U postupku javne nabave, procijenjene vrijednosti 1.300.000,00 € (bez PDV-a), pristigle su dvije ponude. Na osnovu rezultata pregleda i ocjene pristiglih ponuda, kao ekonomski najpovoljnija ponuda odabrana je ponuda Zajednice ponuditelja INVESTINŽENJERING d.o.o. i PROJEKTNA ORGANIZACIJA, u iznosu od 988.000,00 € bez PDV-a (1.235.000,00 € s PDV-om).

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, rok mirovanja iznosi 10 dana od dana dostave ove Odluke o odabiru ponuditeljima.