Javna nabava

U postupku javnog nadmetanja broj 2019/S 0F2-0039285 – otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluge – Usluga izrade dokumentacije o nabavi za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom kroz projekt Županijski centar za gospodarenje otpadom „Lučino razdolje“ (Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 10713369361),

read more

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je dana 29. listopada 2019. za otvoreni postupak javne nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU, objavljen

read more

Obavještavamo zainteresiranu javnost da je dana 23. listopada 2019. otvoreni postupak javne nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom za područje Dubrovačko – neretvanske županije u svrhu sufinanciranja sredstvima EU, obustavljen, te

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga za predmet nabave: Izrada dokumentacije o nabavi radova, usluga i opreme za CGO “Lučino razdolje” i šest (6) pretovarnih stanica (Projekt CGO „Lučino razdolje“) potrebnih za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja

read more