Javna nabava

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga za predmet nabave: Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje. Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za

read more

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi koja sprječava nastavak postupka javne nabave. Žalba je zaprimljena na rješavanje u Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave 9.4.2021. Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA Broj objave u Elektroničkom oglasniku

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom

read more

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljene žalbe na izmjenu dokumentacije o nabavi koja sprječava nastavak postupka javne nabave. Žalbe su zaprimljene na rješavanje u Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave 26.2.2021. i 1.3.2021. Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA Broj objave u

read more

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da od 23.2.2021. do 2.3.2021., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje” dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz

read more

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavilo je Izvješće o ponovljenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima koje je održano od 1.12.2020. do 7.12.2020., za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje”, Predmetno Izvješće možete preuzeti ovdje. Izvješće_PPS_1.12.2020.-7.12.2020.

read more