Objavljeni postupci javne nabave

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. s datumom slanja na objavu 3.5.2022., objavila je 6.5.2022. nadmetanje za otvoreni postupku javne nabave velike vrijednosti “Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje” s ciljem sklapanja istoimenoga Ugovora. Evidencijski broj nabave:01/2022-U. Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0018451

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila Ispravak Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za

read more

Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0026406 od dana 19.7.2021. godine Obavještavamo zainteresiranu javnost da je za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije o nabavi. Naručitelj: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. je u EOJN

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Ispravak Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar

read more

Evidencijski broj nabave: 1/2021-RA Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2021/S 0F2-0026406 od dana 19.7.2021. godine Obavještavamo zainteresiranu javnost da je za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba u odnosu na sadržaj dokumentacije o nabavi. Naručitelj: Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. je u EOJN objavio

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., u svojstvu Naručitelja, za: Predmet nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje Evidencijski broj: 1/2020-RA Vrsta postupka: otvoreni postupak Broj objave u EOJN: 2020/S 0F2-0044648 Dan slanja na objavu u EOJN: 15.12.2020. Dan objave u EOJN: 18.12.2020. sukladno članku 200. stavku 6. ZJN 2016, mijenja

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi usluga za predmet nabave: Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje. Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za

read more

Obavještavamo zainteresiranu javnost da su za postupak nabave Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje, izjavljena žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi koja sprječava nastavak postupka javne nabave. Žalba je zaprimljena na rješavanje u Državnu komisiju za kontrolu postupka javne nabave 9.4.2021. Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA Broj objave u Elektroničkom oglasniku

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom

read more