Novosti

Naručitelj, AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., Pred dvorom 1, HR -20 000 Dubrovnik, OIB: 10713369361, MBS: 090019826 i Izvršitelja TRAMES d.o.o., Šipčine 2, HR – 20 000 Dubrovnik, OIB 80480322314, MBS:060374031, temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2021/S 0F2-0014053, evidencijski broj javne nabave 1/2021-U od

read more

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. s datumom slanja na objavu 3.5.2022., objavila je 6.5.2022. nadmetanje za otvoreni postupku javne nabave velike vrijednosti “Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje” s ciljem sklapanja istoimenoga Ugovora. Evidencijski broj nabave:01/2022-U. Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2022/S 0F2-0018451

read more

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da do 20.4.2022., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Usluge odnosa s javnošću, promidžbe i vidljivosti Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje” dostave eventualne primjedbe i

read more