Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., u svojstvu Naručitelja, za:
Predmet nabave: Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje
Evidencijski broj: 1/2020-RA
Vrsta postupka: otvoreni postupak
Broj objave u EOJN: 2020/S 0F2-0044648
Dan slanja na objavu u EOJN: 15.12.2020.
Dan objave u EOJN: 18.12.2020.
sukladno članku 200. stavku 6. ZJN 2016, mijenja Dokumentaciju o nabavi, kako slijedi:
Knjiga 1, Upute ponuditeljima

Sukladno navedenim izmjenama Naručitelj stavlja na raspolaganje:
• novi dokument naziva DoN Radovi Knjiga 1 v_6 05_05_2021 čime se dokument naziva ”DoN
Radovi Knjiga 1 v_5 01_04_2021.pdf” stavlja van snage.

Skreće se pozornost zainteresiranim gospodarskim subjektima da je Naručitelj po završetku žalbenog
postupka dana 05.05.2021. godine poslao na objavu u EOJN RH i Služeni list Europske unije, ispravak –
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama, broj objave: 2021/S F14-0017995.

Dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik (dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina):
https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4581033
Ako vam link za web stranicu Narodnih novina ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik:
https://we.tl/t-L6KKLnXLqW
Ostatak predmetne dokumentacije, odnosno Knjigu 5, možete preuzeti ovdje:

Knjiga 5_Podloge_Projektiranje i izvođenje radova CGO LR.rar

Otvaranje ponuda: 12. svibnja 2021. godine u 9:00 sati, u sjedištu Naručitelja na adresi Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Share