Projekt Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije Lučino razdolje se sufinancira sredstvima Europske Unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.

trgovačko društvo za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije.

Objave

 

Novosti, objave, natječaji, postupci javne nabave...

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o.

 

Gospodarenje otpadom

 

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj je jedno od najvažnijih pitanja zaštite okoliša, kao i jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske unije.

Rješavanje tih problema i usmjeravanje prema cjelovitom i suvremenom gospodarenju otpadom jedan su od prioriteta zaštite okoliša RH.

Više informacija

  • Prevencija
  • Ponovna uporaba
  • Recikliranje
  • Oporaba
  • Zbrinjavanje
CGO Lučino razdolje

CGO Lučino razdolje

CGO „Lučino razdolje“ nalazi se u Dubrovačko - neretvanskoj županiji, na području Općine Dubrovačko primorje, otprilike 1 km zapadno od naselja Trnovica.