Obavijest o nadmetanju – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. objavila je Obavijest o nadmetanju u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom “Lučino razdolje”. Projektiranje i izvođenje radova izgradnje CGO Lučino razdolje provodi se u sklopu projekta „Centar za gospodarenje otpadom Lučino razdolje“ kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. te je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europske unije.

Evidencijski broj nabave: 1/2020-RA

Broj objave u Elektroničkom oglasniku javne nabave: 2020/S 0F2-0044648

Dokumentacije o nabavi, troškovnik i tehničke specifikacije možete preuzeti ako kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik (dokumentaciju o nabavi svi zainteresirani mogu ostvariti na web stranici Narodnih novina):
https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/Mobile/DokumentPodaciFrm.aspx?id=4581033

Također, predmetnu dokumentaciju možete preuzeti ovdje:
Dokumentacija za nadmetanje
Troskovnici

Knjiga 5_Podloge_Projektiranje i izvođenje radova CGO LR.rar

Otvaranje ponuda: 1. veljače 2020. godine u 9:00 sati, u sjedištu Naručitelja na adresi Pred dvorom 1, 20000 Dubrovnik

Share