O projektu

Projekt Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko – neretvanske županije Lučino razdolje se sufinancira sredstvima Europske Unije u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta

 

 

O projektu

Naziv Projekta

Centar za gospodarenje otpada Dubrovačko – neretvanske županije Lučino razdolje (Projekt)

Kratki opis Projekta

Centar za gospodarenje otpada Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje gradit će se otprilike 1 km zapadno od naselja Trnovica, na području Općine Dubrovačko primorje. U sklop Projekta gradit će se šest (6) pretovarnih stanica (PS; Dubrovnik, Metković, Janjina, Sitnica, Mljet i Lastovo) za pripremu i pretovar otpada namijenjenog transportu prema Centru za gospodarenje otpadom Lučino razdolje (CGO Lučino razdolje) na obradu i odlaganje.

Projekt je planiran u svrhu uspostave integralnog sustava gospodarenja otpadom na području Dubrovačko neretvanske županije (DNŽ), a cilj mu je da služi organiziranom, gospodarski usmjerenom i cjelovitom načinu gospodarenja miješanim komunalnim otpadom na području 5 gradova i 17 općina DNŽ.

Provedbom Projekta osigurava se/doprinosi se:

Više o Projektu vidi Kartica Projekt CGO Lučino razdolje

Ciljevi i očekivani rezultati Projekta

Cilj Projekta je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša sukladno zakonskoj regulativi Europske Unije (EU) i Republike Hrvatske (RH), sa očekivanim rezultatom uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ.

Ovim Projektom se očekuje postizanje ciljeva Nacionalnog plana gospodarenja otpadom u smislu uspostavljanja infrastrukture gospodarenja otpadom u DNŽ, koja će pokriti potrebe 115.862 stalnog stanovništva (Popis stanovništva 2021.) i 1.009.826 stranih i domaćih gostiju (Turistička zajednica Dubrovačko – neretvanske županije, podaci 2021.) u 5 gradova i 17 općina na način kako ga definiraju zakonski (Zakon o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19, Zakon o gospodarenju otpadom, NN 84/21), podzakonski te strateški (Strategija gospodarenja otpadom RH, NN 130/05) i planski dokumenti (Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022.g., NN 3/17, NN 1/22) Republike Hrvatske:

 • uspostava sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
 • smanjenje količina otpada koji nastaje
 • recikliranje i ponovno korištenje otpada
 • sprječavanje nenadziranog pristupanja s otpadom
 • iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe
 • smanjenje nepovoljnih utjecaja otpada na okoliš
 • samoodrživo financiranje županijskog sustava gospodarenja otpadom
 • sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta (Grabovica, Dubravica, Kokojevica, Lovornik, Sozanj, Ugrinović, Vinošte).

Projekt će pozitivno utjecati na zaposlenost te sveopće podizanje razine svijesti zaštite i brige oko okoliša, što će dovesti do održivog razvitka prostora i okoliša te konkurentnosti i razvoja hrvatskog gospodarstva.

Ukupna vrijednost Projekta i iznosi koje sufinancira EU

Ukupno prihvatljivi troškovi provedbe Projekta iznose 408.686.935,00 kuna (bez PDV-a), a obuhvaćaju: otkup zemljišta za CGO Lučino razdolje i pretovarne stanice, priključenje na komunalnu infrastrukturu za CGO Lučino razdolje i pretovarne stanice, izgradnja CGO Lučino razdolje, izgradnja pretovarnih stanica, nabava pokretne opreme za CGO Lučino razdolje i pretovarne stanice, nadzor izgradnje nad CGO Lučino razdolje, nadzor izgradnje nad pretovarnim stanicama, tehnička pomoć za upravljanje Projektom, te promidžba i vidljivost Projekta.

Udio financiranja Projekta je:

 • bespovratna sredstva, Kohezijskog fonda EU u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta (šifra poziva: KK.06.3.1.14.0001), u maksimalnom iznosu do 286.809.158,73 kuna (bez PDV-a), odnosno 70,1782059 %
 • nacionalni udio, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u maksimalnom iznosu do 81.009.082,77 kuna (bez PDV-a), odnosno 19,8217941%
 • lokalni udio, Dubrovačko – neretvanska županija, u iznosu od 40.868.693,50 kuna, odnosno 10%

Razdoblje provedbe Projekta

Razdoblje provedbe Projekta, kao i razdoblje prihvatljivih izdataka Projekta je od 1.10.2019., do završetka svih projektnih Aktivnosti, a najkasnije do 31.12.2023., odnosno do završetka svih sekundarnih Ugovora po ovom Projektu.