O projektu

O projektu

Opći cilj Projekta „Centr za gospodarenje otpada Dubrovačko neretvanske županije i šest pretovarnih stanica“ (Projekt) je doprinijeti poboljšanju stanja okoliša sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ.

Ovim Projektom se očekuje postizanje ciljeva Nacionalnog plana gospodarenja otpadom u smislu uspostavljanja infrastrukture gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, koja će pokriti potrebe 122.509 stalnog stanovništva i oko 16.932 sezonskog stanovništva u 5 gradova i 17 općina, na način kako ga definiraju zakonski (Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN 94/13, 73/17), podzakonski te strateški (Strategija gospodarenja otpadom RH, NN 130/05) i planski dokumenti (Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022.g., NN 3/17) Republike Hrvatske:

  • uspostava sustava gospodarenja otpadom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji,
  • smanjenje količina otpada koji nastaje,
  • recikliranje i ponovno korištenje otpada,
  • spriječavanje nenadziranog pristupanja s otpadom,
  • iskorištavanje vrijednih svojstava otpada u materijalne i energetske svrhe,
  • smanjenje nepovoljnih utjecaja otpada na okoliš,
  • samoodrživo financiranje županijskog sustava gospodarenja otpadom,
  • sanacija i zatvaranje svih postojećih odlagališta ( Grabovica, Dubravica, Kokojevica, Lovornik, Sozanj, Ugrinović, Vinošte).

Projekt će pozitivno utjecati na zaposlenost te sveopće podizanje razine svijesti zaštite i brige oko okoliša, što će dovesti do održivog razvitka prostora i okoliša te konkuretnosti i razvoja hrvatskog gospodarstva.

Najbolja opcija za sustav gospodarenja otpadom na području Dubrovačko neretvanske županije predstavljena je Studijom izvedivosti, studeni 2019.