Izjava o digitalnoj pristupačnosti

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o., OIB: 10713369361, Adresa sjedišta: Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik, obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19), (dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu: ago-dnz.hr

Izbornik pristupačnosti na mrežnoj stranici ago-dnz.hr može se aktivirati klikom na ikonu izbornika pristupačnosti koja se pojavljuje u kutu stranice, pritiskom na tipku TAB ili pritiskom kombinacija tipki na tipkovnici CTRL + U. Nakon pokretanja izbornika pristupačnosti, pričekajte trenutak da se izbornik pristupačnosti potpuno učita.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica ago-dnz.hr je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Pristupačnost PDF dokumenata za osobe s oštećenjem vida,
  • Pojedine PDF datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata,
  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip,
  • Sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis,
  • Za sve naslove se ne koriste <h> elementi, a za odlomke <p> tekst elementi,
  • Svi tekstovi nisu poravnani na lijevoj margini,
  • Na naslovnici postoji slyder sa tekstualnim sadržajem.

Podizanje razine pristupačnosti

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

Greške kontrasta i promjena veličine fonta riješene su instalacijom alata za pristupačnost koji se aktivira prelaskom pokazivača, u gornjem desnom uglu mrežnog mjesta.

U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežnih stranica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonijeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

PRIPREMA IZJAVE O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI:

Ova Izjava pripremljena je dana 12.09.2020.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o., Dubrovačko-neretvanske županije.

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Agenciju za gospodarenje otpadom d.o.o. ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

  • elektroničkom poštom na: info@ago-dnz.hr
  • telefonom na broj: +385 20 358 662
  • poštom na adresu poslovanja: Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. će odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjeva za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr )

putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr

telefonom na broj +385 1 2099 115

poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb