Novosti

Ugovor za projektiranje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje u vrijednosti od 394.769.402, 00 kn potpisan je 13.9.2022. između direktora Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. g. Josipa Bačića i predstavnik zajednice ponuditelja Magnum supra d.o.o. i Elektrocentra Petek d.o.o. g. Tomislava Bolotina. Ugovor je potpisan u službenim prostorijama Fonda za zaštitu

read more

Naručitelj, AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o., Pred dvorom 1, HR -20 000 Dubrovnik, OIB: 10713369361, MBS: 090019826 i Izvršitelja TRAMES d.o.o., Šipčine 2, HR – 20 000 Dubrovnik, OIB 80480322314, MBS:060374031, temeljem postupka nabave velike vrijednosti u otvorenom postupku nabave, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2021/S 0F2-0014053, evidencijski broj javne nabave 1/2021-U od

read more

Odlukom Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju projekta ”Centar za gospodarenje otpadom Dubrovačko-neretvanske županije Lučino razdolje”, Agenciji za gospodarenje otpadom d.o.o. je, kao uspješnom prijavitelju, odobreno je 286.809.158,73 kuna odnosno 70,18 posto prihvatljivih projektnih troškova, što predstavlja udio Europske unije u sufinanciranju ukupnih prihvatljivih troškova. Sredstva su odobrena 23. siječnja 2020. godine u Postupku

read more

19.12.2019. na stranici Europski srukturni i investicijski fondovi, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, objavljen je natječaj Izravna dodjela (bespovratna sredstva), iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., u vrijednost od 286.809.158,75 kn. Svrha postupka dodjele bespovratnih sredstava za provedbu projekta Centar za gospodarenje otpadom (CGO) Dubrovačko-neretvanske županije (DNŽ) Lučino razdolje je doprinijeti ostvarenju ciljeva

read more

9. prosinca 2019. potpisan je Ugovor za rekonstrukciju dijela lokalne ceste L69042 (Trnovica – Čepikuće) te izgradnju oborinske odvodnje unutar zahvata u vrijednosti gotovo devet milijuna kuna, između ravnatelja Županijske uprave za ceste Ivo Kaštelan i direktora Dubrovnik cesta Ivo Krile. Riječ je o cesti duljine 3,2 kilometra, koja će rekonstrukcijom postati dvotračna, a financiranje

read more