Prethodno savjetovanje

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu Agencije za gospodarenje otpadom d.o.o. objavljuje Poziv svim zainteresiranim gospodarskim subjektima da od 23.2.2021. do 2.3.2021., do kada je otvoreno prethodno savjetovanje, za pripremu i provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti “Pružanje usluga nadzora nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje” dostave eventualne primjedbe i prijedloge na nacrt dokumentacije

read more